Eulenballen een geuzen naam?

In 1988 werd voor het eerst door Michiel Vente en Henk van Westbroek een gezellig weekend georganiseerd in de Belgische Ardennen, in de buurt van het plaatsje St Vith (gelegen in het Duitstalige gedeelte van Belgie).
In die jaren werd er veel gefietst, tot zo'n 120 km per dag over de meest steile hellingen die er in de Ardennen gevonden konden worden. Naast het fietsen was het ontspannen bij een biertje en enig jolijt daarbij van groot , ja zeer groot belang. Na een aantal jaren bleek dat dit jaarlijkse uitstapje een instituut was geworden. Dit instituut is tot op de dag van vandaag nog steeds intact. Inmiddels was er een regelement gekomen dat dit isntituut nog wat meer cachet gaf
Voor sommigen is de club heel belangrijk geworden. Feit is dat het altijd vreselijk gezellig is en dat de club meer "volgers" heeft dan het eigen leden tal.